m

Doormax разработва иновативни стъклени преградни стени, отговарящи на специфичните нужди на ползвателите. 

Прочетете повече

Телефони: 0882 448 399, 0888 409 877 Имейл: office@doormax.bg Понеделник - Петък 08:30 – 17:30ч. ж.к. Младост 4, ул. „Околовръстен път“ 253A, ет. 1, гр. София 1756

Условия за ползване

DOORMAX

Общи условия

Настоящата страница е собственост на Доормакс ЕООД. Достъпвайки този сайт и съдържащата се в него информация, вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите условия. Интернет страницата (сайтът) www.doormax.bg e създадена с информативна цел и предоставя основна информация за Доормакс ЕООД и за продукти и услуги на Доормакс ЕООД, които са предназначени за клиентите.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право, принадлежащо на Доормакс ЕООД, с всички запазени права и законни последици, а нерегламентираното му използване представлява закононарушение, за което може да бъде търсена отговорност съгласно действащото българско законодателство. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения и лога, графики и други от уеб сайта при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти, услуги и лога. Забранява се да се модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на интернет страницата и да се използва за каквато и да е публична или търговска цел, освен за тиражиране или популяризиране на информация за продуктите и услугите на дружеството. Във всички останали случаи за тяхното използване е необходимо предварителното писмено съгласие на Доормакс ЕООД.

Ограничения на отговорността

Доормакс ЕООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин, свързани с достъпа и използването на сайта на Доормакс ЕООД. Това се отнася и за случаите, в които Доормакс ЕООД посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди. Въпреки че дружеството полага максимални усилия да предоставя точна и актуална информация на своите интернет страници, възможно е да има пропуски и неточности. Цялата информация на сайта, включваща, но не изчерпваща, графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Доормакс ЕООД не поема отговорност за последствията, свързани със съдържанието на страницата или пък с това, че някое лице й се е доверило. Ако желаете да се възползвате от някой от продуктите или услугите на Доормакс ЕООД, описани в този сайт, следва да се свържете с дружеството и да поискате информация. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Доормакс ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт, но се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването му.

Защита на личните данни

Доормакс ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени формуляри и електронна кореспонденция, и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Предоставяните от клиентите лични данни се обработват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане.

Промени

Доормакс ЕООД поддържа актуална информацията на този уебсайт, но не отговаря за обективни пропуски и си запазва правото да извършва промени в настоящите Правила по всяко време като се задължава да публикува веднага тези промени на сайта.

Хипервръзки

Доормакс ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки. Информацията, документите и услугите, съдържащи се в сайтове, към които настоящият сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от Доормакс ЕООД и по никакъв начин не е гарантирана тяхната точност, пълнота и/или достъпност.